Předpovědi budoucnosti
a pravda o minulosti a současnosti

V této brožuře se seznámíte s úryvky z druhého a čtvrtého dílu knihy Sensei ze Šambaly od autorky Anastasii Novych, které byly k tomuto tématu vybrány.


Je menší, ale velice obsažná. Přinese nové a důležité informace všem těm, kteří se chtějí dozvědět pravdu.


Nedávné události ve světě – světová ekonomická krize a geopolitické změny – nutí každého člověka, aby se zamyslel nad příčinami jejich vzniku. Pokud si poskládáme z jednotlivých kousků celou mozaiku dění, pak můžeme dospět k závěru, že za všemi těmito problémy, prudkými změnami, které zasáhly život téměř každého z nás, se skrývají síly, konkrétní osoby, ovládající převážnou část světového bohatství, jejichž jména nejsou veřejně prezentována. Jenže právě oni tvoří osudy světových miliardářů. Právě oni rozhodli, že ve světě budou vyprovokovány události, vedoucí ke zničení převážné části obyvatel zeměkoule během tohoto náročného období globálních klimatických změn.

O jaké síly se jedná, jaké jsou cíle jejich působení a dějiny jejich existence, jaké používají postupy a metody pro ovládání obrovského počtu lidí – tyto informace jsou ve srozumitelné formě interpretovány v knihách Anastasie Novych. Umělecký styl těchto knih dává inteligentním lidem možnost uvědomit si víc, než bylo řečeno, podívat se na různé informace v globálním měřítku a porovnat je, nalézt klíč k řešení prostřednictvím konfrontace s okolním děním a pomocí doplňování nových poznatků. „Světová elita“ je jen malou skupinkou osob ve srovnání s celým lidstvem. Ti mohou pouze plánovat. Avšak realizace jejich plánů je zcela závislá na lidských masách, na osobní volbě každého člověka. A volbu provádíme na základě ucelených informací. Budoucnost je dnes v rukou každého z nás!


Stáhnout >> [4372]


OBSAH

Tajná Světová Vláda – ARCHÓNTI - >> [2363]

Jak mi může elita něco vnucovat? - >> [2043]

Třetí světová válka - >> [2343]

Jak můžeme čelit Archóntům? - >> [1985]

Skutečná Svoboda - >> [1961]

Jak se můžeme postavit Archóntům? - >> [2055]

Příčiny vzniku států a válek - >> [1918]

Anglie pod vlivem Archóntů - >> [1958]

Vznik masonských lóží v Evropě - >> [1935]

Rothschildovy osudy - >> [1967]

Jak vznikly Spojené státy americké - >> [1973]

Masonské působení Goetha - >> [1939]

Francouzská revoluce - >> [1947]

Přípravy na první světovou válku - >> [1917]

Výbor 300 a jiné organizace Archóntů - >> [1908]

První světová válka - >> [1937]

Strach Archóntů ze Slovanů - >> [2047]

Rozpad Německého císařství a Rakouska-Uherska - >> [1931]

Následky první světové války pro Evropu a USA - >> [1914]

Vytvoření Ligy národů - >> [1867]

Hitlerova historie - >> [1984]

Financování fašizmu Spojenými státy americkými - >> [1925]

Vznik SSSR - >> [1968]

Příchod Hitlera k moci v Německu - >> [1911]

Nový světový řád - >> [1956]

Stalinské represe - >> [1959]

Hitlerovo hledání Šambaly a Grálu - >> [2050]

Co skrývá OSN? - >> [2196]