Brackets

Lidstvo si samo vybírá svoji cestu
a působení Šambaly – to je pouze důsledek této volby ...


... Na východě od pradávna věřili, že hlavním centrem odporu proti Zlu a temným silám na Zemi je Šambala, která slouží jako hlavní pramen znalostí a velké duchovní síly. Ačkoli má všechny tyto vlastnosti, je obecně neutrální ve vztahu k lidské společnosti, jíž poskytuje čisté znalosti a plné právo výběru mezi silami Dobra a Zla. Jsou to samotní lidé jdoucí duchovní cestou, kdo v lidské společnosti šíří duchovní poznatky Šambaly a přímo čelí zlu.

V každé době existovalo mnoho legend a mýtů o Šambale a duchovních bytostech, které ji ovládají - Bódhisattvech. Zprávy o Šambale jsou opředeny mnoha pověstmi a tradicemi. Co tedy vlastně Šambala je a kdo ji spravuje?

Jednoduše řečeno, Šambala je zvláštní obydlí, které se nachází vysoko v horách a je proslulé týmem vědců, kteří zde žijí a kteří svou duchovní a vědecko-technickou úrovní dávno předstihují úroveň vývoje současného lidstva. V Šambale se studuje jedna starobylá prapůvodní nauka – Učení «Bílého lotosu», která zahrnuje všechny vědy včetně exaktních. A navíc právě tato nauka je jediným zdrojem veškerých věd, které kdy lidstvo zkoumalo.


Úkoly a poselství Šambaly

Šambala přináší lidem v potřebný čas opravdové duchovní poznatky v čisté podobě, ať jsou jakkoli překrucovány, jakkoli ukrývány či jakkoli popírány, neboť ona je jediný dokonalý zdroj duchovních poznatků na Zemi, z kterého čerpají všechna Učení na světě. Ona skrývá veškeré poznatky o Vesmíru a kulturní bohatství zaniklých civilizací.

Šambala aktivně nezasahuje do konání lidí, pouze v případě globálně závažných problémů týkajících se celého lidstva a konkrétně Šambaly. Avšak pokud je třeba, její vědecké společenství samo rozhoduje, s kým má smysl navázat kontakt. V Šambale jsou skutečně soustředěny velmi důležité poznatky a právě ona je strážcem Svatého Grálu mezi obdobími jeho globálního výběru.Vliv Šambaly

V Šambale je soustředěna skutečná moc nad celým světem, a proto ji mnozí hledali a dosud stále hledají. Proč si myslíte, že Šambalu tak usilovně hledali lidé, nacházející se na vrcholu moci? Hledali ji lidé, kteří usilovali o neomezenou moc nad celým světem. Vezměme například některá období nám známé historie lidstva od vlády Alexandra Makedonského, Napoleona, Hitlera, Mussoliniho či Stalina. Všichni, kdo se nacházejí na vrcholu vlády a mají skutečné informace, věděli a dosud vědí o existenci tohoto obydlí, o existenci těchto mocných vědomostí, které Šambala ukrývá.

Nicméně Šambala nikdy nikomu neumožnila ovládnout celý svět. Spíše vyvažuje určité síly. A jestliže se člověk nacházející se na vrcholu své nesmírné moci horlivě snažil uskutečnit svůj sen o ovládnutí světa, přestával prostě existovat… Šambala nikdy nedopustí, aby kdokoliv získal nadvládu nad celým světem nebo využil duchovních poznatků na úkor lidské civilizace. Mnozí lidé, kteří stáli u moci, se během svého působení setkávali s lidmi z Šambaly a plnili jejich «prosby». Všichni se snažili pomoci, protože odolat pokušení a dozvědět se více, než je lidstvu známo, je prostě nemožné…


Kde se nachází Šambala

„… když se podíváme na satelitní snímek severovýchodní oblasti afrického kontinentu, můžeme uprostřed pouště spatřit nádhernou rozkvetlou květinu modrého lotosu, kterou utváří řeka Nil (mimochodem, kdo neví, nyní je to nejdelší řeka na světě). Široká trojúhelníková delta ve tvaru kalichu, která ústí do Středozemního moře, žilky řek v oblasti delty připomínající lístky a dlouhý vinoucí se tok se podobají kvetoucímu lotosovému květu na dlouhém stonku.
Kdysi dávno, před dvanácti a půl tisíci lety, byla, díky pobřežní linii, podoba delty Nilu s lístky květu lotosu naprosto dokonalá. Prakticky v místě, kde se tento květ vytvářel, se v tu dobu nacházela Šambala, přesněji brána Šambaly. Ještě dříve před tím se nacházela na břehu nádherného jezera, v místech, kde jsou nyní vody Černého moře. A její další místo bylo již přímo v horách Bělovodí, kde se brána Šambaly nachází dodnes“.Přístup do Šambaly

Přístup do Šambaly má skrze vstupní Bránu pouze Mežanin – tedy člověk, který se stýká přímo s Mahátmy. Sokroveník - Mežaninův učeň, který má také určité duchovní vědomosti, může navštívit pouze Bránu Šambaly.

Pro obyčejného člověka, u nějž zatím převládají především materiální touhy a materiální smýšlení, je Šambala nedostupná. Vždyť Šambala je ve vztahu k lidem pouze zdroj znalostí. Řečeno současným jazykem, Šambala je zvláštní «banka» informací, do které existuje vchod v hlubokém podvědomí každého člověka. Do Šambaly se člověk může dostat, aniž by vyšel z pokoje. Ale nezbytnou podmínkou pro kontakt s Šambalou je pro lidi, kteří ji hledají, zcela jistě vysoká mravnost a čistota myšlenek. Pouze v případě, že člověk má především tyto vlastnosti, může nabýt vědomosti, které potřebuje…Symboly Šambaly

Ve znaku Šambaly je zobrazen květ lotosu, uvnitř kterého se nachází zkosená pyramida, uvnitř s okem a nahoře s trojúhelníkem – vrcholem pyramidy. Symbol oka zde představuje vševidoucí Boží oko. Trojúhelník označoval spojení tří principů utvoření Vesmíru: Lotosu, Allatu a Boha…Znak Šambaly je možno spatřit například v mnohých pravoslavných chrámech.
Slunce, uvnitř kterého se nachází trojúhelník s vševidoucím okem, je pečeť Šambaly.

Dva hadi patří podle orientální symboliky k jednomu z označení symbolu Šambaly a vykládají se jako «Brána» Šambaly.
...Tamga (medailón) Rigdena Djapo - Vladyky Šambaly - obsahuje lotosový květ s pyramidou a okem uvnitř.

Do oka je zasazen kámen větších rozměrů… To je symbol „Vševidoucího oka“, který symbolizuje Šambalu. Nad pyramidou, v prostředním lístku lotosu, se nachází menší oko, do něhož je zasazen ještě zajímavější kamínek. Jeho hustota je mnohem vyšší než hustota diamantu. Jeho malé rozměry vzhledem k ostatním velkým kamenům nikterak nesnižují jeho význam. Je jako částečka Po. A síla, kterou v sobě má, je nevyčerpatelná. Tento kamínek symbolizuje absolutní Boží moc včetně moci nad „Vševidoucím okem“… V tamze Vladyky Šambaly je lotosový květ připevněn ke zlaté kulaté monádě, na které jsou tři velké kameny uspořádané do trojúhelníku. Ty symbolizují souhvězdí Orion… a poukazují na boží trojjedinost, sílu a moc nad životem a smrtí. Tomuto znaku se ve světě říká znak Grálu… Prakticky veškerá vyobrazení na monádě, včetně lotosového květu, jsou symboly všech světových náboženství, jako potvrzení toho, že všechno duchovní v tomto lidském světě pramení z Šambaly… Po obou stranách je monáda ozdobena egyptskými motivy, které byly zhotoveny při poslední obnově tamgy.Pod tímto znakem korunovali některé ruské cary. Poslední ruský car Nikolaj II. byl korunován pod pečetí Šambaly.


„...a celý svět uvidí, jak bude přísahat slovanskému národu pod pečetí Šambaly“ Anastasia Novych  /o inauguraci ruského Prezidenta Vladimíra Putina/


Tento znak se nachází nad trůnem Andrejevského sálu v Kremelském paláci (Moskva, Rusko).


Pokud se Vám poštěstilo pobývat v podzemních jeskyních Kyjevo-Pečerské Lávry (Kyjev, Ukrajina), nebo někdy budete mít takovou možnost, všimněte si při vstupu do podzemního chrámu Uvedení Páně „Vševidoucího oka“ Šambaly se zářícími paprsky hned naproti vchodu a otvoru v podobě trojlistového lotosu či lilie nad vchodem. Právě tam dodnes spočívají věčné ostatky Bódhisattvy Agapita Pečerského.