Meditace je jedním z nejstarších a nejúčinnějších způsobů, jak poznat svět, lépe porozumět sobě samému a rozvíjet svou duchovní podstatu. I když slovo meditatio (rozjímání) je termínem latinského původu, tento způsob duchovního cvičení byl na Východě známý již od dávné minulosti. Po tisíce let se měnily podmínky vývoje civilizace, záliby a preference společnosti. Ale člověk samotný, jeho fyziologie a duchovní podstata se nemění. Proto jsou otázky fyzického a duševního zdraví, a to i efektivní prastaré způsoby sebezdokonalování, tak aktuální i dnes.


V současné fázi vývoje vědy a techniky vědci teprve začínají studovat účinky meditace na lidský organizmus zatím jen na hrubé fyzické úrovni. Pomocí moderních přístrojů bylo zaznamenáno, že meditace výrazně posiluje imunitní systém, má pozitivní vliv na nervový a endokrinní systém, je velmi účinná při léčbě mnoha nemocí. Někteří světově známí lékaři používají prastaré meditační techniky k tomu, aby pomohli svým pacientům, chtějí tím dosáhnout obnovení nejen fyzického, ale i psychického zdraví pacienta, naladit vnitřní rovnováhu. I přes tyto výsledky je mechanismus působení meditace na lidský organizmus pro vědu stále záhadou. To ale nebrání lidem v tom, aby už po tisíce let používali tento starodávný způsob poznávání světa, dosahovali pomocí meditačních technik značných úspěchů nejenom v oblasti fyzického zdraví, ale, a to je nejdůležitější, na cestě duchovního sebezdokonalování člověka.


OBSAH


Meditace pro dosažení soustředění pozornosti ........3


Poznej sebe sama ..................................................... 7


Duchovní praktika Lotosový květ ........................... 10


Chyby při vykonávání duchovní praktiky
Lotosový květ ........................................................... 16


Jak působí duchovní praktika Lotosový květ
z hlediska fyziologie člověka ................................... 18


Duchovní praktika Lotosový květ:
Láska a Vděčnost ..................................................... 20
(soustředění se na pozitivní myšlenky)


Meditace Džbán ........................................................ 21
(očistění mysli od všeho negativního)


Meditace Ka ............................................................. 23
(zdraví prospěšná)


Komplex starodávných technik ............................... 26


Technika kontroly okolního prostředí .................... 28
(specializovaná meditační technika)


Technika na přesouvání těžiště .............................. 30
(zrychlování pohybu těla)


Doplňující informace k fyziologii meditace ................31


Stáhnout >> [4308]