Ženský princip - mocný pramen životní síly

…U pravých učedníků Ježíše, pravých následovníků Jeho Učení, byla oslavována právě harmonie mezi mužským a ženským principem, tak jak to učil Ježíš. Konaly se takzvané agapé, což v překladu z řečtiny znamená „hody lásky“. Jsou to společné tajné hostiny, které ve své době organizoval Ježíš se svými učedníky, kde se podporovala právě dominance ženského principu.


Čtěte více >>

Stáhnout >> [2141]