Aforizmy

Život je nepředvídatelný a může se v něm přihodit ledacos, dokonce neuvěřitelné věci, které si ani nedovedete představit.

 

Mladé tělo vůbec nepoukazuje na věk duše.

 

Všechny velké věci jsou kupodivu velmi jednoduché, ale vyžadují velké úsilí.

 

Člověk je bytost myslící a jeho hlavní síla spočívá v jeho myšlenkách.

 

Hlavní je mít velkou touhu a příležitost přijde sama.

 

Na každého Vidžaje se najde Radža.

 

Strach zrozený z představivosti vidí nebezpečí i tam, kde ve skutečnosti žádné není.

 

Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo.

 

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.

 

Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí.

 

Nemůžeme druhým přát nic zlého, dokonce ani v myšlenkách. Protože silou mysli si kladeš past sám na sebe, na své tělo a svůj rozum. A čím častěji o tom přemýšlíš, tím silnější jsou její sítě, tím více se dostáváš do jejich sevření.

 

Staň se přítelem svého nepřítele a odpusť mu jeho skutky, protože jinak nejsi ani ty dokonalý.

 

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.

 

Je nezbytné na sobě stále pracovat a učit se novým věcem. V životě je cenná každá minuta, kterou musíme použít jako dar Boží ke zdokonalování své duše.

 

Pokud chceš rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech.

 

Neexistují náhody. Náhoda je jen zákonitý důsledek našich nekontrolovaných myšlenek.

 

V životě je mnohem důležitější kvalita prožitých okamžiků, než nesmyslná léta existence.

 

Moudrost přece jen bohatstvím duše, nikoli věku.

 

Každý skutek vytváří především naše zformovaná myšlenka.

 

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.

 

Kdo koná s blahými úmysly blahé skutky, nemusí se trápit tím, že něco promarnil, neboť získá mnohem větší sílu k poznání své duše, než kdyby zůstával v nečinnosti.

 

Fantazie je ve skutečnosti pouze nerealizovaná realita.

 

Pravá víra se zakládá na znalostech. A znalosti přicházejí skrze slovo, skrze ujištění svého rozumu o pravdivosti jevu, ke kterému dochází.

 

Musíme si vážit úsilí o poznání druhého člověka a nevítat jej hned ostřím svého egocentrizmu.

 

Poznat všechno je nemožné, ale je třeba se o to snažit.

 

Nejcennější cesta vede k poznání Boha skrze rozum, kdy skutečné poznatky překonávají materiální podstatu a otevírají bránu podvědomí klíčem Lásky.

 

Hlupákovi skládej hold za pochopení, chytrému je hloupé nepochopit.

 


Stáhnout >>